Doktoritöö

Doktoritöö

Marie-Helen Aavakivi

Professor Johannes Paulseni viiuliõpilaste repertuaar ja esitusstiil 1930. aastatel Eestis

Juhendajad: prof Kristel Pappel, prof Urmas Vulp, prof Marje Lohuaru.

Kaitsmine toimus 2019 aasta juunis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
Viide ESTERi kataloogis: https://www.ester.ee/record=b5234638*est


Sissejuhatus

Prof. Johannes Paulsen. FOTO TMKKUurimistöö „Professor Johannes Paulseni viiuliõpilaste repertuaar ja esitusstiil 1930. aastatel Eestis“ (The repertoire and performance style of professor Johannes Paulsen’s violin students in the 1930s Estonia) on osa loomingulis-uurimuslikust doktoriprojektist, mille juurde kuulub ka käesoleva töö autori loominguline tegevus samal perioodil kirjutatud Eesti heliloojate teoste interpreteerimisel. Eesti viiulikoolkonna rajamisel 1920. ja 1930. aastatel oli arvestatav panus professor Johannes Paulsenil (1879–1945), kes õpetas Tallinna konservatooriumis 1919–1939. Tema õpilaste hulka kuulusid teiste seas Vladimir Alumäe, Zelia Aumere-Uhke, Carmen Prii-Berendsen, Hubert Aumere ja Evi Liivak. Paulseni silmapaistvamad õpilased osalesid 1930. aastatel ka rahvusvahelistel viiulikonkurssidel: 1932. aastal Viinis, 1935. aastal Varssavis ja 1937. aastal Brüsselis. Töös uuritakse, milline oli Paulseni õpilaste repertuaar ajavahemikus 1930‒1940 ning mis iseloomustas nende mängustiili. Peamised allikad on säilinud helisalvestised, kontserdikavad ja kontserdiarvustused, mida analüüsitakse ning selle põhjal tehakse laiemaid järeldusi ja üldistusi. Töö eesmärk on näidata Eesti viiulimängukoolkonna kujunemist seoses rahvusvahelise taustaga.